Ruhsal Şifa ve Hipnoz ile Tedavi

Enerjinin Korunumu (Sakınımı) Yasası

96 0

 

Madde enerjiye, enerji maddeye dönüşür. Hiç bir şey yok olmaz. Bilinç te, enerji alanı olduğu için dönüşüm ve korunum yasasına tabidir. Ruh varlığının en büyük ve açık tezahürü bilinçtir. Bilinç Kozmos’ta, varlığın var olan katsayısını ifade eder. Bilinç dağılım diyagramı hiyerarşiktir. Bilinci meydana getiren, madde kozmosunda işlenmiş bilgi parçacıklarıdır. (Yıldızlar, Güneşler, Gezegenler, Nebulalar v.b.) Üstte bulunan bilinç alttaki bilincin farkındadır. Altta bulunan bilinç ise üsttekini fark edemez. Akış tek yönlüdür.

 

Her türlü madde yapısı, enerjinin sürekli dönüşümünden, farklı tezahürlerinden, titreşiminden, soğumasından v.s. meydan gelir. Bu şekilde enerji, dağılım diyagramında kozmosta sonsuz kombinasyonlar oluşturur.

Bilinç ve bilinçler de birbirine dönüşmek suretiyle kapsama alanını genişletir. Buna “tekamül” (evrim) de denir.

Ruh varlığı kendini parçalı bilinç aksiyonlarıyla tezahür ettirir. Çünkü tezahürü çok boyutlu ve çok yönlüdür. Lineer değil logaritmiktir. Her türlü ihtiyacını an içerisinde, çok yönlü olarak giderebilir. Bundan dolayı insan tekamül etmez, bilinç tekamül etmez, ruh tekamül eder.

İnsan, ruhun mikro bilinç halinde tezahürüdür, diğer canlılar gibi… Ruh sonsuz bilinç (insan) görüntüleri oluşturabilir. Her insan bir ruha ait değildir. İnsanlar tek bir ruhun yansıması olabilir.

İnsan monitör (ekran) görevi gören organize bilgi parçacıklarından meydana gelmiş bilinç bütünlüğüdür. Eğer tüm konsantrasyon içe döndürülebilinirse, bilincimizi oluşturan hologramın parçaları görülebilir. Ancak benlikler buna en büyük engeldir. “Ben” idraki, tam anlamıyla içsel olarak terk edildiğinde, “ben” olmadığımız, büyük ruhun parçası olduğumuz idraki (güneşi) doğar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Online bookmaker Romenia bet365.ro