Ruhsal Şifa ve Hipnoz ile Tedavi

Kristal Çocuklar

34 0

Yeni çağ dediğimiz ve dünya beşeri için yeni bir tekamül düzeyinin arifesinde olduğumuz şu günlerde, her şeydeki hızlı değişime paralel olarak, yeni doğan çocuklarda da değişiklikler var. 80’li yılların başlarından beri, belirgin niteliklere sahip çocuklar dünyaya gelmeye başladılar.


Devre sonu dediğimiz şu zamanda çok farklı, çok güzel ve çok özel çocuklarla karşı karşıyayız. Bu çocukların devre sonunda çok özel rolleri var. Bizler bu çocukların bir bölümüne “İndigo çocuklar” ve son yıllarda doğan diğer çocuklara da –ki onların rolleri de çok farklıdır- “kristal çocuklar” diyoruz.

Önce kısaca İndigo çocuklardan bahsedelim, İndigo ne demek, bu çocukların özellikleri nelerdir ve bu çocukların dünyamız için, gezegenimiz için rolleri nelerdir?

Yeni çağ dediğimiz ve dünya beşeri için yeni bir tekamül düzeyinin arifesinde olduğumuz şu günlerde, her şeydeki hızlı değişime paralel olarak, yeni doğan çocuklarda da değişiklikler var. 80’li yılların başlarından beri, belirgin niteliklere sahip çocuklar dünyaya gelmeye başladılar.

İndigo çocuk, bir dizi yeni ve olağandışı psikolojik nitelik sergileyen ve genelde daha önce belgelenmemiş bir davranış biçimi gösteren çocuktur. Bu yeni kalıpları görmezden gelmek potansiyel olarak bu değerli çocuklarda dengesizlik ve düş kırıklığı yaratmak demektir.

İndigo çocuklar şu anda aşağı yukarı 7 ile 25 yaşları arasında bulunuyorlar. Kristal çocuklar ile bazı ortak özellikleri paylaşmaktadırlar. Her iki kuşak da son derece duyarlı ve psişik olup ayrıca önemli yaşam amaçlarına sahiptirler. Aradaki esas fark onların mizaçları, zihinsel ve duygusal yapılarıdır.

Kristal çocuklardan önce gelen İndigo çocuklar, Kristal çocukların gelebilmeleri için yolu açmışlardır. Kristal’ler İndigo’ların çığır açışından yararlanan kuşaktır. İndigo’lar önden giderek, dürüstlükten yoksun her şeyi temizleyip yol açmaktadırlar. Sonra kristal çocuklar bu temizlenmiş yolu izleyerek daha güvenli bir dünyaya doğru ilerlemektedirler.

İndigo çocuklardan sonra, devre sonunda doğmakta olan Kristal çocukların da çok farklı özellikleri ve yüksek görevleri vardır.

Kristal çocuklarda fark edeceğiniz ilk şey onların gözleridir; bunlar iri, nüfuz edici ve yaşlarının ötesinde bir bilgelikle size bakan gözlerdir. Onlar gözlerini sizin gözlerinize hipnotik bir biçimde kenetler ve o sırada ruhunuzu tüm çıplaklığıyla görürler.

Dünyamızda hızla çoğalan bu özel ve yeni çocuklar mutlu, sevinç verici ve bağışlayıcıdırlar. Aşağı yukarı 0-7 yaş arasındadırlar. İndigo’ların tersine, Kristal çocuklar çok mutlu ve sakin yaratılışlıdırlar. Kuşkusuz onlar da öfkeyle bağırıp çağırıp tepinebilirler ama büyük ölçüde bağışlayıcıdırlar.İndigo Çocukların En Belirgin Özellikleri

1. Onlar dünyaya bir asalet duygusuyla gelirler ve öyle davranırlar.
2. Burada olmayı hak ettiklerini hissederler ve başkalarının bu hissi paylaşmadıklarını görünce çok şaşırırlar.
3. Kendi değerlerini bilmek onlar için bir sorun değildir.
4. Mutlak otorite karşısında zorluk yaşarlar.
5. Belli şeyleri kesinlikle yapmazlar. Örneğin kuyruğa girmek gibi.
6. Ritüel, yönelimli ve yaratıcılık gerektirmeyen sistemler karşısında düş kırıklığı yaşarlar.
7. Herhangi bir sisteme uyum sağlayamazlar ve sistem yıkıcılar gibi görünürler.
8. Kendi türleriyle birlikte olmadıklarında anti-sosyal görünürler.
9. Suçluluk duygusu verilerek disipline edilemezler.
10. İhtiyaçlarını bildirmekten çekinmezler.


Kristal çocuklar, bir kuvars kristalinin prizma etkisi gibi, pastel tonlarda, güzel, çok renkli, hareli auralara sahiptirler. Bu kuşak ayrıca kristallere ve kayalara karşı büyük bir ilgi duyar. Kristal çocuklar ismi bu nedenle ortaya çıkmıştır.

1995 yılı birçok insanın kemirici bir huzursuzluk duyduğu yıldı. O yıl birçok birey, çok derin ruhsal deneyimler geçirdi. Kristal çocukların o tarihte gelmeye başlamaları tesadüf değildir. Onlar, yetişkinlerin en sonunda çocukların daha yüksek titreşimleri ve daha saf yaşam biçimleri için hazır olduklarını biliyorlardı. İlk gelen kristal çocuklar, 1995 yılının, yüksek düzeyli bebeklerin kitlesel gelişi için uygun olacağı sinyalini vermiş olanlardı. Doğan kristallerin sayısı artmayı sürdürmektedir ve her yılın yeni doğan kristal çocukları; giderek artan derinlikte, ruhsal yetenekleri gözler önüne sermektedirler ve daha da sereceklerdir.

Kristal çocukların bu yetenekleri çoğu zaman bilimsel olarak açıklanamadığından maalesef bu çocuklara Otistik tanısı konmaktadır. Oysa ki, Otizmin tanısal kriterleri çok açıktır; otistik kişi öteki insanlardan kopuk bir halde, kendi dünyasında yaşar. Otistik kişi, başkalarıyla iletişim kurmaya ilgi duymadığı için konuşmaz. Kristal çocuklar ise bunun tam tersidir; onlar geçmiş tüm kuşaklar arasında insanlara en bağlı, konuşkan, ilgili ve sokulgan olanlarıdır. Onlar ayrıca felsefidirler ve ruhsal olarak yeteneklidirler, görülmemiş bir sevecenlik ve duyarlılık düzeyi sergilerler.

Eğer biz bu çocuklara hastalıklı damgasını vurarak ve ilaçlarla uyuşturarak bize boyun eğmeye zorlarsak, semavi alem tarafından gönderilen bir armağanı zayıf düşürmüş oluruz ve daha kök salmadan bir uygarlığı yıkmış oluruz. Allah’tan bize kristal çocukları gönderen aynı semavi alem, bu çocukları savunanlara ve destekleyenlere yardım etmektedirler.Kristal Çocukların En Belirgin Özellikleri

1. Çoğunlukla 1995’te ve o yıldan sonra doğmuşlardır.
2. Yoğun, uzun ve dikkatli bakan iri gözleri vardır.
3. Mıknatıs gibi çeken manyetik kişiliklere sahiptirler.
4. Son derece sevecendirler.
5. Çoğunlukla geç konuşmaya başlarlar.
6. Müziğe yönelimlidirler ve konuşmaya başlamadan önce, şarkı söylemeye başlayabilirler.
7. İletişim kurmak için telepatiyi ve kendi yarattıkları işaret dilini kullanırlar.
8. Onlara yanlışlıkla, otizm ya da Asperger sendromu tanısı koyulabilir.
9. Sakin, tatlı ve şefkatlidirler.
10. Başkalarını bağışlayıcıdırlar.
11. Son derece duyarlı ve empatiktirler.
12. Doğaya ve hayvanlara çok bağlılık duyarlar.
13. Şifacılık yetenekleri sergilerler.
14. Kristaller ve kayalar ile çok ilgilenirler.
15. Sık sık meleklerden, rehber ruhlardan ve geçmiş yaşam anılarından söz ederler.
16. Son derece sanatçı ve yaratıcıdırlar.
17. Vejeteryan yemeklerini ve meyve sularını, etli yiyeceklere ve yemeklere yeğlerler.
18. Şaşırtıcı bir denge duygusuna sahip, korkusuz araştırıcılar ve tırmanıcılar olabilirler.

Kristal çocuklarla ilgili her şey, daha onların döllenmelerinden itibaren olağanüstü şekilde gelişmeye başlar. Doğdukları andan itibaren gözlerinde çok güçlü ve bilen bir bakış vardır ve her zaman her durumda sakin ve güvenli davranırlar. Bu anlamlı ve yoğun gözler, Kristal çocukların yaşamda geç konuşmaya başlamalarının nedenlerinden biridir, çünkü onlar sadece gözleriyle bir çok şeyi ifade edebilirler. Gözleri, yetişkinler üzerinde sahip oldukları hipnotize edici gücün bir parçasıdır. Kristal çocuklar insanların dış görünüşlerinin ötesini görür... Onlar içsel, ruhsal ışığı görürler ve her şeyi içlerine alırken gözleri huşuyla açılır. Onların gözleri derin ruhsal anlayışlarını yansıtıyor. Bunlar meleklerin gözleri gibi sevecen, sabırlı ve şefkatli gözlerdir.

Kristallerden yayılan sevgi karşı konulmazdır. Normal olarak çocuklardan kaçınan insanlar bile kristal çocukların sıcak kişiliklerine, karşı konulmaz bir çekim hissederler.

Sadece kristal çocukların değil, onların anne ve babalarının da ruhsal olarak son derece duyarlı oldukları görülür. Çünkü bu çocukların ruhları, aşikar bir biçimde, onları ruhen besleyici bir ortamda yetiştirebilecek ana-babaları seçiyorlar. Kuşkusuz, ruhsal farkındalıktan yoksun ana-babalardan doğan çocuklar da var. Böyle durumlarda onların yakın aile çevrelerinden, büyükanne, dede, teyze, amca gibi, bu çocukların ruhsal bilgilerini ve yeteneklerini koruyup geliştirmelerine yardımcı olan son derece gelişkin insanların yardımlarıyla büyürler.

Kristal çocuklar doğuştan psişiktirler: Bebekken, melekleri ve hami varlıkları net bir biçimde görebilirler, insanların zihinlerini derin bir biçimde okuyabilirler ve bizlerin vizyonlarını görerek, bize güvenip güvenmeme konusunda kararlarını verirler.

Telepati, kristal çocukların dünyayı yalandan, aldatmacadan kurtarmalarını sağlayacak bir yetenekleridir. Bu çocuklar büyüdüklerinde bir politikacının ya da satıcının onları aldatıp aldatmadığını kesin olarak bileceklerdir ve bu dünyanın insanlarını dürüstçe yaşamaya zorlayacaklar.

Bazen kristal çocuklar transa girer ve bu sırada anna babalarını duymaz görünürler. Bu hal onlarda özellikle dışarıda, doğada olduklarında meydana gelir. Bu transa girme halinden dolayı da bu çocuklara otizm tanısı koyulabilmektedir. Bu yanlış bir tanıdır, çünkü bu anlarda, bu çocuklar dünyadan, sürekli değil, sadece geçici olarak kısa bir süre için kopmaktadırlar.

Kristal çocuklar gezegenin ortak enerjisinden çok fazla etkilenirler. İnsan kitleleri korktuklarında ya da dünyayı değiştirecek bir olay meydana gelirken, onların moralleri bozulabilir ya da aşırı heyecanlanabilirler. Çünkü onlar başkalarının duygularını, kendi duygularıymış gibi hissediyorlar, onların burada bulunuş nedenlerinden biri de huzur ve barış koruyucuları olmalarıdır. Birisi huzur içinde olmadığında, bunu hissederler.

Kristal çocuklar sadece duygusal olarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da duyarlıdırlar. Yüksek sesli gürültüye, kalabalığa, ısı derecesine, dağınıklığa ve düzensizliğe, karışık ortamlara, yapay ve kimyasal maddelere karşı son derece duyarlıdırlar.

Kristal çocuklar doğuştan şifacıdırlar. Kalplerinde o kadar çok sevgi taşırlar ki, sadece mevcudiyetleri bile şifa verici bir etki yapar. Çok küçük kristal çocuklar bile enerjiyi derin şifalar verecek şekilde elleriyle, düşünceleriyle hatta kristallerle yönlendirmeyi içgüdüsel olarak bilirler.

Kristal çocuklar şifacılık yeteneklerine olağanüstü bir iman besliyor ve hiç kuşkusuz, onların çok etkili şifacılar olmalarının bir nedeni de budur. Bu çocuklar sadece fiziksel bedenleri değil, insanların kalplerini de şifalandırıyorlar ve insanlara şunları sağlıyorlar: Duygusal şifa, teselli, şefkat ve öğüt vermek. İşte bu sevgileri sunmak kristal çocukların ortak misyonudur. Onlar bize sevgiyi alıp, kabul etmeyi öğretiyorlar.

Kayaların, çiçeklerin arasında ve su kenarında oynamayı tercih ederler. Hayvanlar üzerinde hipnotik bir etki yaparlar. Hayvanlar bu çocukların masumiyetini hisseder, bu yüzden birbirleriyle sevgi-dalga boyunda iletişim kurup birbirlerini anlarlar. Hayvanlarla dost olmaya ek olarak, doğaya yönelik çok derin empatileri vardır. Hayvanların, böceklerin ve bitkilerin duygularını ve duyumlarını hissederler ve onlarla iletişim kurarlar. Bu çocuklar, ileride bize doğanın gizemini ve her şeyin canlı olduğunu öğretecek ve onları fark etmemizi sağlayacaklardır.

Bizler; bu olağanüstü ve özel çocukların yetişkin koruyucuları olarak onlara dünyasal yaşamı öğretmeliyiz. Bu onların, psişik olarak açık kalmalarına yardım eder, onlara düşük enerjileri temizlemeyi öğretmeli ve onları bilgiyle güçlendirmeyi amaç edinmeliyiz. Bizler bu çocuklara, bu güzel çiçek tomurcuklarına iyi bakıp, onların açılıp, serpilmelerine yardımcı olmalıyız. Çünkü onlar bu dünyada çok özel nedenlerle bulunuyorlar.

Yorumlar   

 
0 #34 Cavit UTKU 20-02-2016 18:09
Alıntılandı emine:
Kardesim kesinlikle bir kristal cocuk buna neredeyse eminim dodugundan beri insanlar uzerinde inanilmaz bir cekim etkisi var hatta bebekken yolda neredeyse yuruyemezdik adim basi durdurulurduk su anda dort yasinda ve bahseettiginiz ozelliklerin neredeyse tumunu tasiyor size ulasmayi cok isterim biz bursadayiz siz neredeydiniz acaba

Sevgili okurum,
Bursa'da olmanız beni bulmanız açısından büyük bir şans.
Telefonumu ve adresimi veriyorum, gelemeden önce mutlaka arayın.
Telefon: 0535 408 7138
Adres: Hüdavendigar Mah. Zübeyde Hanım Cad. Petek Apt. B Blok Kat:3 Daire:8 Osmangazi / Bursa
Alıntı
 
 
+1 #33 Cavit UTKU 20-02-2016 18:06
Alıntılandı Tuc:
Merhaba bu konulardaki bilgiyi nereden alıyorsunuz ya da siz kimsiniz? Ben kendimi tanımak istiyorum güya indigoymuşum neye göre kime göre ve neden ben? İstemiyorum bu güçlü hisleri falan başkasına anlatsam deli der tıkar tımarhaneye ya bilimsel açıklaması da yok ilaç kullanıyorum ben de.. Yardımcı olursanız sevinirim ya da numaranızı alabilirsem

Sevgili okurum,
Telefon numaram: 0535 408 71 38 'dir.
Ararsan konuşuruz.
Sevgilerle...
Alıntı
 
 
0 #32 Cavit UTKU 20-02-2016 18:04
Alıntılandı Elis:
Merhaba yaziyi okudum 98 dogumluyum. Ve oldukca siradan bir insanmisim giving goruyorum kendimi diyemem herzaman bir nebze baskalariyla ayni olmadigimin farkindaydim pukka basladigimdan by Yama her zaman arkadaslik iliskilerimde derin problemler yasadim be bunlarin bir sekilde ustesinden gelmeye calistim. Kristal cocuk belirleyicilerinden olan iri gozlerim uyku duzensizliklerim yada sebze yemeklerini tercih etmek gibiozekkilerim Yok aksine uyumayi Cok severim ve et yemeyi her zaman Daha Cok tercih etmisimdir. Aciyida mutluluguda Cok Yogun hissediyorum. Bu durum gercekten yaziyi a anlatilicak turden degil. Ve insanlarin bana olan sevgilerinden beslendigimi fark ettim. Daha bir suru sey bar aslinda size nasil ulasabilirim.

Sevgili okurum,
Benim bulunduğum yer Bursa. Eğer ulaşmak istersen telefonum: 0535 408 71 38 'dir.
Ne zaman gelirsen başımın üstünde yerin var,
Sevgilerimle...
Alıntı
 
 
+1 #31 Cavit UTKU 20-02-2016 17:59
Alıntılandı kiristal çocuk:
benimde bir kristal çocuğum var şu anda 8 sınıfa gidiyor kiristal çocuğun çoğu özelliklerini taşıyor benim kızımın tek bir sorunu var insalları çok gözlemliyor sıcak bulmadığı insanlardan hemen uzaklaşıyor. okul daarkadaşlık kuramıyor bunun sıkıntısını yaşıyoruz birtane arkadaşı var onun dışında kimseyle arkadaşlık kuramıyor çok duygusal.içsel bakıyor çocuklarda ona saf gibi davranıyor kızım çok zeki not ortalaması 90 yapay arkadaşlıklardan hiç hoşlanmıyor kendisi gibi samimi olsun istiyor ben özel biriyim diyor okuldaki kızların hareketlerini beğenmiyor .kadın gibi davrandıklarını söylüyor .ben kızıma nasıl arkadaş bulabilirim bunun için nasıl davranmam gerekir.bunun sıkıntısını yaşıyoruz .ailde bir problem yok aramız çok iyi .beni bilgilendirin.

Sevgili okurum,
Kristal bir çocuğa sahip olmak tabii ki zorlukları da beraberinde getirir. Size önerim, çocuğunuza bir büyük bir davranmanız ve kendisiyle her şeyi paylaşmanızdır. zaman zaman kendisine önerilerini dinleyin ve onlara önem verin.
Eğer size normal bilgilerin dışında farklı şeyler söylerse onları da dikkate alın.
Kızınız sitemizi takip etsin ve oradaki bilgileri paylaşsın.
Yaşadığınız kenti bilmiyorum. Ancak İstanbul veya Bursa yakınlarında ise bana ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Şanslısınız ancak sorumluluğunuz da o denli yüksek.
Başarı dileklerimi iletir,
Sabır ve hoşgörülü bir yaşam dilerim...
Alıntı
 
 
+1 #30 emine 15-02-2016 22:54
Kardesim kesinlikle bir kristal cocuk buna neredeyse eminim dodugundan beri insanlar uzerinde inanilmaz bir cekim etkisi var hatta bebekken yolda neredeyse yuruyemezdik adim basi durdurulurduk su anda dort yasinda ve bahseettiginiz ozelliklerin neredeyse tumunu tasiyor size ulasmayi cok isterim biz bursadayiz siz neredeydiniz acaba
Alıntı
 
 
+1 #29 Tuc 14-02-2016 20:46
Merhaba bu konulardaki bilgiyi nereden alıyorsunuz ya da siz kimsiniz? Ben kendimi tanımak istiyorum güya indigoymuşum neye göre kime göre ve neden ben? İstemiyorum bu güçlü hisleri falan başkasına anlatsam deli der tıkar tımarhaneye ya bilimsel açıklaması da yok ilaç kullanıyorum ben de.. Yardımcı olursanız sevinirim ya da numaranızı alabilirsem
Alıntı
 
 
0 #28 Elis 14-02-2016 02:48
Merhaba yaziyi okudum 98 dogumluyum. Ve oldukca siradan bir insanmisim giving goruyorum kendimi diyemem herzaman bir nebze baskalariyla ayni olmadigimin farkindaydim pukka basladigimdan by Yama her zaman arkadaslik iliskilerimde derin problemler yasadim be bunlarin bir sekilde ustesinden gelmeye calistim. Kristal cocuk belirleyicileri nden olan iri gozlerim uyku duzensizlikleri m yada sebze yemeklerini tercih etmek gibiozekkilerim Yok aksine uyumayi Cok severim ve et yemeyi her zaman Daha Cok tercih etmisimdir. Aciyida mutluluguda Cok Yogun hissediyorum. Bu durum gercekten yaziyi a anlatilicak turden degil. Ve insanlarin bana olan sevgilerinden beslendigimi fark ettim. Daha bir suru sey bar aslinda size nasil ulasabilirim.
Alıntı
 
 
0 #27 kiristal çocuk 26-01-2016 09:33
benimde bir kristal çocuğum var şu anda 8 sınıfa gidiyor kiristal çocuğun çoğu özelliklerini taşıyor benim kızımın tek bir sorunu var insalları çok gözlemliyor sıcak bulmadığı insanlardan hemen uzaklaşıyor. okul daarkadaşlık kuramıyor bunun sıkıntısını yaşıyoruz birtane arkadaşı var onun dışında kimseyle arkadaşlık kuramıyor çok duygusal.içsel bakıyor çocuklarda ona saf gibi davranıyor kızım çok zeki not ortalaması 90 yapay arkadaşlıklarda n hiç hoşlanmıyor kendisi gibi samimi olsun istiyor ben özel biriyim diyor okuldaki kızların hareketlerini beğenmiyor .kadın gibi davrandıklarını söylüyor .ben kızıma nasıl arkadaş bulabilirim bunun için nasıl davranmam gerekir.bunun sıkıntısını yaşıyoruz .ailde bir problem yok aramız çok iyi .beni bilgilendirin.
Alıntı
 
 
+1 #26 Cavit UTKU 09-01-2016 17:44
Alıntılandı Ybe:
Yazınızı okudum ve cok begendim. 93 aralık dogumluyum ve kristal cocukların özelliklerin tamamına olmasa da bir kısmına sahibim sanırım. bunu net algılamak icin ne yapmak gerekiyor

Sevgili Yavrum,
Kristal çocuk olduğunu net anlaman için bana gelmen gerekir. Bu şekilde sana yardımcı olabilirim.
Yaşamında başarılar dilerim,
Sevgilerimle...
Alıntı
 
 
0 #25 Cavit UTKU 09-01-2016 17:41
Alıntılandı Saygun:
Merhabalar,
Bir yakınım sayesinde 12,5 yaşındaki kızımın bir Kristal olduğunu öğrendim. Açıkcası jlk kez böyle bir şey duydum ve araştırdım, kızım kesinlikle bir Kristal. İnsanlar üzerinde çok güzel etkisi var, çocuk sevmeyen biri bile onunla ilgilenir, resim müzik dans drama gibi çeşitli sanat dallarıyla rahatlıkla yapar. Herkesle kolaylıkla iletişim kurar. İnanılmaz merhametli ve sevecendir, hayvanlara karşı çok duyarlıdır. Fakat bu sene bir değişim söz konusu, dersleri hiç iyi değil ve çatışma halindeyiz. Sorun ne olabilir acaba danışmak istedim size, iyi akşamlar.

Sevgili okurum,
Kristal çocukların en büyük özellikleri sevgi dolu olmalarıdır. Dediğiniz gibi hayvanları da çok severler. Derslerine tekrar dönmesi için kendisine sevgi gösteriniz. Onların dili, Sevgidir.
Yaşadığınız ili yazmamışsınız. Kendisi bana gelebilirse ancak yardımcı olabilirim.
Sevgilerle...
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Online bookmaker Romenia bet365.ro