Ruhsal Şifa ve Hipnoz ile Tedavi

Ruhsal Alemin Sesi

ruhsalaleminsesi

Sevgili dostlarım;

Günlük yaşamda birbirimizle olan iletişimi duyu organlarımıza yansıyan ses ile kurarız. Ruhsal âlemin sesini ise böylesi bir yöntemle duymak mümkün değildir. Çünkü o ses duyu organlarımıza çarpmaz. O sesin titreşimlerini kulaklarımız algılayamaz.

Çok sık söylenen bir söz vardır. Kaba olsa da gerçeği belirtmek açısından müsaadenizle aynen yazacağım “İnsanın bir eşek saati, bir de eşref saati vardır” derler. İşte bu eşref saatinde yani frekanslarının yüksek, sezgilerinin yüksek olduğu saatlerde ruhsal âlemin sesini duyabiliriz. Aslında o ses her zaman vardır fakat içsel kulağımız kapalı olduğu için duyamayız.

Devamını oku...

Yolların Önemi

yollarınonemi

 

Tekâmül, olgunlaşmak, yürüdüğün yolun farkına vararak sonunda yolun sahibi olabilmek demektir.

Yol birdir, bütün yollar sonunda ana yolda birleşecektir.

Her varlık ana yolun yolcusu olamaz, çünkü kapalı bir şuurla yolda yürünemez.

Ancak, içsel yolculuğunu yapmış bir varlık bu yolu anlayabilir.

Devamını oku...

Evren Ahengine Uyum Sağlamak

evrenahengineuyumsaglamak

İnsan olmayan diğer canlılar, özellikle hay­vanlar içgüdüsel olarak evren ritmine uyum sağlayabiliyorlar ve belki de bu sebeple, biz­ler kadar mantal ve fiziksel hastalıklarla karşı­laşmıyorlar. Öyleyse bizim, bu ahenge uygun davranabilmemizin reçetesi yok mudur?

Evren ahengine uygun davranmanın reçetesi çoktan yazıldı ve denildi ki: "Rab'bin'den başka Allah tanımayacaksın." Bundan daha büyük bir reçete olmaz. Rab'binden başka Allah tanıdığı sürece (ki o senin için nefsin­dir), kendi kendine taptığı sürece; duyguları­na, hislerine, gururuna, kibrine taptığı sürece insan, elbette ki sakat kalacaktır: Bu gayet normal bir şeydir. Çünkü insan bu durumda büyük bir savaş mey­danıdır, nefsiyle savaşmaktadır. Yani o hasta olmayacak, o sakat kalmayacak da kim olacak? Bunun reçetesi baştan verilmiş. İnsanoğlu put severliğinden sis­temli ve disiplinli olarak kurtulmadıkça, hastalıklardan da kurtulmayacaktır. Çünkü ken­disi bir savaş meydanıdır. Eğer bazı putlarınızı, modern ismiyle streslerinizi ortadan kal­dırırsanız, bu streslerin meydana getirmiş olduğu bir yığın organik karmaşa da orta­dan kalkar. Mide ekşimeniz, uykusuzluğunuz, mafsal romatizmanız, kan dolaşımınız düzelir, kalbiniz rahatlar. İşte size reçete.

Devamını oku...

Gece

gece

Gece, ruhsal uyanışın gözlerimizi kamaştırdığı, psişik bir aydınlanmadır. Gece, kozmik ışığın parladığı, spritüel bilginin vicdanları aydınlattığı, kristal bir enerji yumağıdır. Tekâmül yolunun özgürlük ışıklarını psişik enerjiler yakar, yollarını onlar aydınlatırlar. Özgür olmak aydınlanmaktır.

Fizik enerjinin kapılarını kapattığı, psişik enerji ırmağının ise coşkuyla aktığı bereketli bir toprak gibidir gece. Verimliliği sessizlik, bereketi özgürlüktür. Bir de bizi tutsak eden benliklerimiz olmasa…

Devamını oku...

Vicdan ve İlahi Kudret

vicdanveilahikudret

 

VİCDAN VE İLAHİ KUDRET

Vicdan, bizde ilahi kudretin serbest dolaşmasına olabilirlik sağlayan ya da bizde İlahi Kudret'in serbest dolaşmasını engelleyen bariyerlerin yıkılması için bir ön zelzeledir, sarsıntıdır, bir şoktur, bir rehberdir. Yoksa sadece vicdana uygun yaşamak değil…

Devamını oku...

Var Oluş Nedir?

VAR OLUŞUN NE OLDUĞU SÖYLENEBİLİR Mİ, TANIMI YAPILABİLİR Mİ?

BİR KİTABIN KONUSU OLABİLİR Mİ?

Bu sorulara olumlu yanıtlar veremeyiz. Bu güçlük, var oluşun doğasından kaynaklanır.

Var Oluş, Gerçekliği İletme. ( Üstat )

Bir kitapta, ya da herhangi bir yapıtta var olmak, belirli bir var oluş ilişkisini yansıtmaz.

Var oluşa ilişkin konular, entelektüel ilginin konusu olmaya uygun değillerdir. Kendilerine ilişkin kurgusal düşünceye izin vermezler.

Devamını oku...

İlahi Kudreti Kullanmak

ilahikudretikullanmak

Ünlü ressamların yaptıkları tablolar önceden pek anlaşılamaz; ne olduğunu ve ne olacağını pek kestiremezsin.

Konuyla ilgili şöyle bir olay vardır.

Ünlülerden birinin, kiliseye bir tablo, bir eser hazırlayışı vardır. Ressam sağa-sola, yukarıya-aşağıya fırça darbelerini vurur fakat, ta ki son haline gelinceye kadar resimden bir şey anlaşılamaz.

Devamını oku...

Bilgi ve Devirler

bilgivedevirler

Bilgi, her devirde insanlığa çeşitli şekillerde verilmeye çalışılmıştır. Ancak insanların tekâmül seviyeleri icabı sembollerden uzak, açık bilgi henüz verilmemiştir.

Her devrin bilgi ve metodolojisi farklıdır.

İnsanların uyanışa kavuşabilmeleri için gereken bilginin kaynağı R.İ.M.’dir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, her devrin kendine has tesir mekanizmasıyla, o devreler içerisindeki icaplarla, tabiatla, kozmik faaliyetler arasındaki ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan zaruretler hep farklı farklıdır.

Devamını oku...

Melekler

melekler

Melekler bizim evrenimizde bir tekâmüle tabi değildir, tekamüle ihtiyacı yoktur, burada bir tekamül sistemine bağlayamayız.

Ama şu var! Bunlar burada dururken biz bunları aşacağız, deriz ve belki de gönderdiğimiz tesire bunlar uymaya başlayacaklar ama hilafeten buradalardır (misafireten).

Gördüğümüz madde, orijinal maddenin, durağanlaşmış, kabalaşmış, en düşük düzeye inmiş, en düşük düzeylerinden,  hallerinden biridir.

Devamını oku...

Madde Evreni

maddeevreni

"El elden üstündür Arş' ı Ala' ya kadar." Hiyerarşik varoluşun ilk teması, ana teması Ruhsal İdare

Mekanizması'nın üstüne kadar, yani Ruhsal İdare Mekanizmasının başladığı/bittiği sınırdan ARŞ' a kadar olan "Madde Evreni” dir.

 Bundan sonrası "Hiçlik" in ya da değişik kainatların zuhur (belirdiği) yeridir. Bunları bilemeyiz, bizim tüm bilgimiz Madde Evreni içindir. Buradan o sınıra geçiş nasıl olur, bilemeyiz.

 Ruhsal İdare Mekanizması, Madde evreni içerisindeki "İLAHİ KUDRET”i Maddesel ve Ruhsal enerjiler şeklinde oluşturuluş organizasyonunu sağlar.

Devamını oku...

Download Full Premium themes - Chech Here

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365.ro