Ruhsal Şifa ve Hipnoz ile Tedavi

Ruh ve Madde Anlayışı

100 0

Kuantum titreşim düzeyi lineer akışın durduğu titreşim düzeyidir. Lineer akış, ardışık sebep-sonuçlara bağlı dualitenin durduğu, küresel bir geometrinin hâkim olduğu düzendir. Küresel tüm geometrilerin, tüm şekillerin, tüm dinamiklerin yok olduğu, her şeyin iç içe girebildiği bir köpüklü alandır.

İçsel insan düşüncesinin, çağrışımlarının nasıl çalıştığını hiç izlediniz mi kendinizde? Birdenbire, aniden oluşur. Bunu düzenleyen, yani bilinçaltından bilince yansıyan bilgi akışını düzenleyen kimdir?

 

Biz her ne kadar lineer, ikili bir geometri içinde yaşasak da, üç boyutlu bir geometri içinde yaşasak da, kutsal dünyamız bir geometriye tabi değildir. Bu geometriye sadece impulslar (işaretler) gönderir. Tam anlamıyla bir özdeşleşme söz konusu değildir. Ruh ve madde arasında sadece vizyon olarak yansır. Maddeyi canlandırma adına vardır. Ruh kendi yaşamı adına yoktur. Ruh kendi adına yaşamaz. Ruhun yaşamı kendi dünyasındadır. Buradaki battal sayılabilecek, ölü sayılabilecek maddeyi canlandırma adına katkıda bulunma ve buradan emisyone etme adına vardır.
Birtakım ihtiyacı olan şeyleri kısa dönem içerisinde devir daim yaptırır. Dünya bir tür devir daim pompası gibidir. Buradan bir ruhsal tesir akar, yazı olur, çiçek olur, kalem olur, cep telefonu olur, şeyler olur, geçer gider. Geçerken böyle izler bırakır; arkeolojik tarihler, kalıntılar… İnsanlık serüvenini bırakır.

Ruh hiç bir yönüyle buraya ait değildir Sadece canlı tutar bir bedeni… Fil bedenini şu kadar yıl, kaplumbağayı bu kadar, çam ağacını bu kadar yıl, çınar ağacını daha uzun… Kediyi 10-15 yıl tutar, arada da tesiri akıtır, alır gider. Ruhun işi o kadardır. İhtiyacı olduğu kadar bir akımı aşağıya gönderir, işi görür. Eğer ruhun enerjisini 1 milyar volt dersen, dünyada kullanabileceği enerji en fazla 50 volttur. O da büyük savaşlarda, büyük acılarda ve benzeri durumlarda… Fakat o 50 voltluk enerji bir monat haline, bilinç haline, benlik haline gelir.

O eonların toplamı, o enerji toplamı bir impulstur, bir erivandan, bir unutmadan geçer. Mitolojide bahsedilen “Erivan” nedir? Unutma nehrinde yıkanır. Çünkü buraya çok küçük bir bölümü yansımıştır, geometriye tabi olmuştur, boyutlandırılmıştır. Ruhun enerjisi madde içinde boyutlandırılmış, forma sokulmuştur. Orada forma soktuğu maddeyi çeşitli şekillere, hallere sokar, izini bırakır. Ruhun imajinasyonunun tezahürü olan her şey onun mührüdür.

Peki, Ruh buna neden ihtiyaç duyar? Kâinatlar meydana getirdi, bir beden aldı, tatbikatlar yaptı ama nedeni, amacı neydi?

Yetkinleşmek, muktedir olmak için bunu yapar. Önce kalem yaparken, şimdi dolmakalem yapıyor. Madde içerisinde beceriler kazanmak, kozmik senaryo içerisinde çok küçük bir dilim olsa bile aksiyonun, olgunun bir parçasıdır. Kalem yaparken TV’yi yapıyor. Görüntüyü bir yerden başka bir yere iletebilme yeteneğine sahip olabiliyor. Onu seyredenler de o güce sahiptir. Ondan faydalanmak, onu yapabilecek güce sahip olmak demektir. Eğer o mührü görebiliyor, ondan faydalanabiliyorsanız, onu yapabilecek güce sahipsiniz demektir.

Herhangi bir ruhsal imajinasyonu görebiliyorsanız ona muktedirsiniz demektir. Şehadet edebiliyorsanız, yararlanabiliyorsanız onun bedeli onu yapabilmiş olmaktır, yapmış olmaktır. Şu anda cep telefonunu kullanıyorsan, ondan faydalanabilme hakkına, bunu yapabilme gücüne eriştiğiniz için sahipsiniz. O düzeydesiniz ama o eğitimi almadınız. Bunu yapan kişi de sizin başka bir şeyinizden yararlanır. Mutlaka onu yapmış olmanız gerekmez.

Burada, birbirinin bilgisinden yararlanmanın başka bir örneğini görüyoruz. Yoksa buraya enkarne olamayız. Enkarnasyon yasaları, ancak yapabilme oranında belli tezahürlere olanak sağlar. Yapamayacağınız yerden faydalanamazsınız. Büyük bir ticaret söz konusudur kozmik senaryoda. Ticaret, malların el değiştirmesinden doğan katma değerdir. Birbirine verdikçe katma değer elde edilir. Kozmik senaryoda da, sizi bir yere göndereceklerse, oradan yararlanabileceğiniz konumda olmanızı beklerler. Değilseniz orada enkarne olamazsınız.

Ruhun tekâmülü için en büyük sermayedir madde. Ruh madde ile olan ilişkisi sonucunda, buradaki tatbikatı ve deneyimleri sonucu, maddeye olan hâkimiyeti ölçüsünde tekâmül eder. Madde eldeki bilginin sonsuz tatbikatını uygulayabileceğiniz enerji okyanusudur ve madde Ruh tarafından henüz keşfedilmemiştir. Madde tek hücreli bir organizmadan galaksiye kadar bir hiyerarşi içindedir.

Genel yasayı bozmamak koşulu ile her türlü imkân kullanıma verilmiştir. Onun için gezegende anlayışımıza ters gelecek uygulamalar da imkân dâhilindedir. Zira bize ters gelen bazı şeyler başkaları için doğrudur, geçerlidir. Ya da bize doğru, geçerli gelen şeyler başkaları için yanlış olabilir.

İnsan her şeyi, sonucuna katlanmak koşulu ile yaşama hakkına sahip olduğunu öğrenmeye başladığı, o bilince ulaştığı zaman, sonuçları hesap edip yaşayabilme gücüne de sahip olacaktır. 

Varlık, otomatizma içerisinde sonuçları karşılayabilme gücünden, bilinçli, kontrol altında, irade altında sonuçları karşılayabilme gücüne doğru gitmeye başlayacaktır. Ruhsal âlemde hata ve başarısızlık yoktur. Olması gereken mutlaka olur.

Download Full Premium themes - Chech Here

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365.ro