Ruhsal Şifa ve Hipnoz ile Tedavi

Olayların Dili

olaylarin-dili

 

Biz insanlar, daha çok maddesel etkilerle yönlendirildiğimiz için dünyamızda sadece madde yasaları var biliyoruz. Yani bildiklerimiz, bulduklarımız, fizik-kimya kanunları gibi maddesel yasalar. Hâlbuki insan, salt madde değildir. Maddesel bedenine can veren, hayat veren ve asıl kendisi demek olan bir ruhsal tarafı da vardır. Bütün dinler yüzyıllar boyunca açık-kapalı hep insanın bu yönünü vurgulamaya çalışmışlardır ama maddenin etkisini yenemeyen insanoğlu, maddesel düşkünlükleri (zaafları) yüzünden, ne kendini ne de dinleri anlayamamıştır. Bütün yorumları da eksik, aksak, yarım yamalak ve çoğunluğu saptırıcıdır. Saptırıcı olmayanları da zaten anlayamamıştır.

 

Hele şekilcilik, insanın özüne işlemiştir. Dinlerin sembolik, sağlam bilgilerinde nirengiler mevcuttur. Dinin dışındaki bilgileri de arayıp, bulup, kendine maledenler, bu nirengileri görüp aralarındaki bağları da bulurlar. İnsanoğlu, nirengi noktaları arasındaki boşluğu doldurmak şöyle dursun, nirengileri bile fark edememiştir. Fark edenleri anlayabilecek bilgiden de çabadan da yoksundur. Bunun tek nedeni, çevresinde her gün, her an olup biten olayların sadece bir seyircisi yahut “vah tüh” diyerek dövüneni olmasıdır.

Yani olayların yasalarından habersiz yaşamasıdır.

Ne verende, ne de dünyamızda tesadüfün yeri yoktur. Tesadüf, bizim cehalet açığımız kapatmaya çalışan bir sözcüktür; sadece bir sözcük... Yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz her olay bizden dolayıdır. Yani düşüncelerimizle, davranışlarımızla, niyetlerimizle bu olayların malzemelerini ortaklaşa bizler hazırlarız. Her gün, her an ürettiğimiz bu malzemelerimizi, bizleri görüp gözetenler (ruhsal bir mekanizma), evrenin kanunlarına ve de icaplarına uygun olarak birleştirip, kompoze edip önümüze koyarlar. Sorumluluk ve ihtiyaçlarımıza göre bu olayları kimimiz yaşarız, kimimiz izleriz, kimimiz de duyarız. İçinde bizim malzememiz olmayan bir olaydan haberimiz dahi olmaz. Karşılaştığımız her olayın bize anlatmak istediği bir ders vardır. Yanlışlarımızı söylemek ister. Eksiklerimizi söylemek ister. Doğrularımızı, eğrilerimizi söylemek ister, bizleri uyarmak, uyandırmak ister. Fakat bizler, olayların dilinden anlamadığımız için bize söylemek istediklerinden habersiz yaşarız. Boşa üzülür, boşa seviniriz. Önümüzde bir kitap durur; birazcık merak edersek, bu basit bilgimizle kitabın ismini öğrenebiliriz. Merakımız, yüzeysel kalmaz da derinlemesine sürerse kitabın içindekileri de öğrenebiliriz. Olaylarımız da, yerine göre bir kitapçık, bir normal kitap, hatta daha da kalın bir büyük kitap olabilir. Eğer bu kitapların dilini biliyorsak ve açıp okuyorsak, içinde neler olduğunu ve bize neler anlatmak istediklerini o zaman anlayabiliriz.

Her olayda, hem ruhsal hem de maddesel yasalar gizlidir. Gizliliğini bizim bilgisizliğimiz oluşturur. Tesadüfün yeri olmadığına göre her olayda, bir maksat bir gaye, bir uyarı muhakkak mevcuttur. Bütün mesele, olayların dilini bilebilmektir. Bilmediğimiz bir dili konuşanların arasında yaşarken, konuşulanları ancak dikkatle izleyerek öğrenebiliriz. Bu öğrenme derecemiz kudretimize, ilgimize, dinleme ve öğrenme çabalarımıza bağlıdır. Tıpkı bunun gibi, olayları da dikkatle izler ve ne demek istediklerini anlamaya çalışırsak, yabancılar arasında dil öğrenircesine yavaş yavaş olayların dilini de kavramaya başlamış oluruz. Her yabancı dil gibi, olayların da kendine özgü bir dili; bu dilin de özgün bir alfabesi vardır. Dünyada bulunuşumuzun amacı, olayların dilini çözüp olay olmaktan kurtularak evrensel yasaları fark etmek ve bilmektir. Asıl tekâmülümüz budur. Tekâmülden anlayacağımız ve tekâmül dediğimiz gelişme budur. Yani olayların dilini bilmek, bu dilin bize anlatmak istediklerini anlayıp onlardan yararlanmaya çalışmaktır. Hakiki gelişme budur. Ve geliştikçe de kavrama gücümüz, anlama kudretimiz artarak bize tekâmül hızı kazandırır, tekâmülümüze kalite kazandırır.

Demek ki gerçek gelişme hızımız, olayların dilinde saklıdır.

Download Full Premium themes - Chech Here

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365.ro